Privacy Policy

Privacy Policy

Chester & Wells en Petgoodies vinden het van essentieel belang dat de persoonlijke gegevens van onze klanten op www.chesterandwells.eu met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld en beveiligd. Voorop staat dat wij ons in alle gevallen houden aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt.

Geen commercieel gebruik van gegevens door derden

Chester & Wells en Petgoodies stellen onder geen beding uw gegevens ter beschikking aan derden. Ook zullen uw gegevens niet worden verkocht. SteigerhoutWereld is soms bij wet verplicht om persoonsgegevens te verstrekken. Mocht zich dat voordoen, dan zullen wij ons uiteraard ook bij deze wettelijke verplichting houden aan de eisen zoals deze door de Wet bescherming persoonsgegevens zijn vastgesteld.

Klikgedrag en monitoring

Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest gevraagde pagina's. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren, zodat Chester & Wells en Petgoodies de dienstverlening verder kunnen optimaliseren.